ក្រុមហ៊ុនផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ វិញ្ញាបនប័ត្រ CE Laparoscope |BDAC
banenr

Laparoscope


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

Iទេ Angle ការបញ្ជាក់
S401-011 0° Ф5 x 302 ម។
S401-001 0° Ф10 x 330 ម។
S401-012 30° Ф5 x 302 ម។
S401-002 30° Ф10 x 330 ម។

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ